מחקרים 04.12.2019

הבטיחות וההשפעה המניעתית של גירוי סופראורביטלי טרנס-עורי

צפלי נחשב למכשיר יעיל בטוח ונסבל מאוד עבור חולים יפנים

מיגרנה (אילוסטרציה)
מיגרנה (אילוסטרציה)

צפלי (Cefaly, של חברת Cefaly Technology הבלגית) הינו מכשיר המגרה באופן דו-צדדי דרך העור את העצב הסופראורביטלי (supraorbital nerve). מחקר קודם באירופה הוכיח כי צפלי יעיל ובטוח כטיפול מונע למיגרנה. עם זאת, לא נערכו מחקרים על מכשיר זה באסיה.

במחקר זה בחנו את הבטיחות וההשפעה המונעת של צפלי על מיגרנה. מאה מטופלים מארבעה מרכזי כאב ראש ביפן השתתפו במחקר באופן פרוספקטיבי. קריטריוני ההכללה היו כדלקמן: גיל 18-75, סובלים ממיגרנה עם וללא הילה, וסובלים לפחות 2 התקפים בחודש.

מהלך המחקר כלל תקופת בסיס של 4 שבועות ולאחריה תקופת טיפול בת 12 שבועות. התוצאה הסופית העיקרית הייתה השינוי מנקודת-הבסיס במספר ימי המיגרנה לאחר 12 שבועות. התוצאות הסופיות המשניות כללו שינויים במספר התקפי המיגרנה, מספר ימי כאב הראש הכולל, מספר ימי צריכת תרופות למיגרנה חריפה וחומרת כאב ראש.

לאחר הטיפול, נערך לחולים סקר שאלון בדבר שביעות רצונם מהטיפול.

מבחן פרידמן שימש להערכת השינויים בין נקודת הבסיס לבין התקופה לאחר הטיפול, ומבחן מאן-ויטני (Mann-Whitney U test) שימש להשוואה בין היעילות עבור מיגרנה כרונית לבין מיגרנה אפיזודית, עם ובלי טיפול מונע או שימוש יתר בתרופות.

החוקרים מצאו כי לאחר 12 שבועות טיפול, השימוש בצפלי הפחית משמעותית את מספר ימי המיגרנה (8.16 לעומת 6.84; p = 0.0036). שלושה נבדקים (3.0%) נשרו כתוצאה מההשפעות השליליות, ולא נצפו תופעות לוואי חמורות. ההיענות למחקר הייתה גבוהה מאוד, ועמדה על 90.0%. יתרה מזאת, נצפתה ירידה משמעותית במספר התקפי המיגרנה (5.33 לעומת 3.94; p = 0.0002) ובצריכה של תרופות אנטי-מיגרנות חריפות (8.75 לעומת 7.83; p = 0.0166).

החוקרים מסכמים כי צפלי נחשב למכשיר יעיל בטוח הנסבל היטב במטופלים יפנים.

מקור: 

The safety and preventive effects of a supraorbital transcutaneous stimulator in Japanese migraine patients Danno D. et al. (2019) Scientific Reports 9, 9900

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיגרנה,  צפלי,  טיפול מונע,  גירוי עצבי
תגובות